எமது சேவையை இலண்டனில் பரவலாக்குவதற்காகவும், எம்மவர்களுக்கு சேவையை இலகுவாக்கும் பொருட்டும் எமது இந்த புதிய நிலையத்தை குரைடனில் திறந்துவைத்துள்ளோம்.

from தென் லண்டன் தமிழர் நலன் நிறை அமைப்பு


Supporters

Branch opening Ceremony at Croydon - 25.03.09

The Board of Directors, Trustees, Volunteers and Staff of South London Tamil Welfare Group cordial

Empowering Tamil Families in Family Learning - Funded by the Big Lottery - 24.10.08

Date: Friday 24th October 2008 Venue: Lewisham Methodist Church Albion Way,London SE13 6BT

View more news

SLTWG Awards
Partners